Zrównoważony rozwój biznesu przeszedł długą drogę. Od zarania współczesnego ruchu ekologicznego i ustanowienia przepisów dotyczących ochrony środowiska w latach siedemdziesiątych stała się strategicznym problemem napędzanym przez siły rynkowe. Obecnie ponad 90 procent dyrektorów generalnych twierdzi, że zrównoważony rozwój jest ważny dla sukcesu ich firmy, a firmy opracowują strategie zrównoważonego rozwoju, wprowadzają na rynek zrównoważone produkty i usługi, tworzą stanowiska takie jak dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i publikują raporty zrównoważonego rozwoju dla konsumentów, inwestorów, aktywistów i ogółu społeczeństwa.

Ten trend nie osłabnie w najbliższym czasie

Badania pokazują, że 88 procent uczniów szkół biznesu uważa, że nauka o kwestiach społecznych i środowiskowych w biznesie jest priorytetem, a 67 procent chce włączyć zrównoważony rozwój do swojej przyszłej pracy.

Przy całym tym zainteresowaniu powinniśmy oczekiwać, że świat stanie się bardziej zrównoważony. Jednak problemy, takie jak zmiana klimatu, niedobór wody, wymieranie gatunków i wiele innych, wciąż się pogarszają. Zrównoważony biznes osiąga granice tego, co może osiągnąć w swojej obecnej formie. Spowalnia prędkość, z jaką zbliżamy się do kryzysu, ale nie zmieniamy kursu. Zamiast majstrować na obrzeżach rynku przy nowych produktach i usługach, biznes musi go teraz przekształcić. Na tym skupia się kolejna faza zrównoważonego rozwoju biznesu i widzimy oznaki, że się pojawia.

Pierwsza faza zrównoważonego rozwoju biznesu, którą nazywamy „integracją przedsiębiorstwa”, opiera się na modelu reagowania na zmiany na rynku w celu zwiększenia pozycji konkurencyjnej poprzez integrację zrównoważonego rozwoju z istniejącymi wcześniej względami biznesowymi. Z kolei kolejna faza zrównoważonego rozwoju biznesu, którą nazywamy „transformacją rynkową”, opiera się na modelu biznesowej transformacji rynku. Zamiast czekać na zmianę rynku, aby stworzyć zachęty do zrównoważonych praktyk, firmy tworzą te zmiany, aby umożliwić nowe formy zrównoważonego rozwoju biznesu.

Integracja przedsiębiorstwa jest nastawiona na współczesne miary sukcesu – transformacja rynku pomoże firmom w tworzeniu środków jutra. Pierwsza koncentruje się na ograniczeniu niezrównoważenia, druga koncentruje się na tworzeniu zrównoważonego rozwoju Pierwsza dotyczy objawów, a druga dotyczy przyczyn. Pierwsza koncentruje się przede wszystkim na zdrowiu i witalności organizacji, a druga rozszerza to skupienie, aby spojrzeć na zewnątrz, w kierunku zdrowia i witalności rynku i społeczeństwa, w którym działa organizacja. Pierwszy pomoże przyszłym liderom znaleźć pracę na dzisiejszym rynku, a druga pomoże im wypracować sobie cel kariery przez całe życie. Pierwsza jest przyrostowa, druga transformacyjna.

Zmiana sposobu, w jaki prowadzimy działalność, ma zasadnicze znaczenie dla sprostania wyzwaniom degradacji środowiska

Rynek jest najpotężniejszą instytucją na ziemi, a biznes jest najpotężniejszym podmiotem w jego obrębie. Biznes przekracza granice państw i dysponuje zasobami, które przewyższają zasoby wielu państw narodowych. Nie oznacza to, że tylko biznes może generować rozwiązania, ale dzięki swoim niezrównanym możliwościom tworzenia pomysłów, produkcji i dystrybucji, biznes jest najlepiej przygotowany do wprowadzenia potrzebnych zmian na potrzebną nam skalę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *