Kilka lat temu liderzy, przedsiębiorcy i innowatorzy tworzyli firmy, a menedżerów zatrudniano do prowadzenia ich działalności. Ale w dzisiejszych czasach zauważysz, że nasz system edukacyjny jest w większości nastawiony na edukację menedżerską. Istnieje również zmiana percepcyjna, która traktuje zarówno zarządzanie, jak i przywództwo jako to samo, co nie jest zwykłą rzeczywistością. Tak więc w tym artykule lepiej poznamy przywództwo i zarządzanie – zagłębimy się w różnice między nimi.

Co to jest przywództwo?

Przywództwo to tworzenie pozytywnych, nieprzyrostowych zmian poprzez skrupulatne planowanie, wizję i strategię. Wzmocnienie siły roboczej i adaptacyjne podejmowanie decyzji również składają się na kluczowe atrybuty przywództwa. Najczęściej ludzie wiążą przywództwo ze swoją pozycją w organizacji. Ale przywództwo nie ma nic wspólnego z tytułami, zarządzaniem czy osobistymi planami. Nie ogranicza się to również do cech osobowości, takich jak lepsza wizja lub charyzmatyczna osobowość.

Jest to bardziej proces wpływu społecznego, który maksymalizuje wysiłki innych na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Wynika to z wpływu społecznego i wymaga zasobów ludzkich, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Lider to ktoś, kto zawsze przejmuje inicjatywę i wkłada wiele wysiłku w realizację wizji firmy.

Co to jest zarządzanie?

Zarządzanie polega na regularnym wykonywaniu wcześniej zaplanowanych zadań z pomocą podwładnych. Menedżer jest całkowicie odpowiedzialny za realizację czterech ważnych funkcji zarządzania:

  • planowanie,

  • organizowanie,

  • kierowanie,

  • kontroling.

Menedżerowie mogą zostać liderami tylko wtedy, gdy odpowiednio wywiązują się z obowiązków przywódczych, w tym komunikują dobre i złe, dostarczają inspiracji i wskazówek oraz zachęcają pracowników do wznoszenia się na wyższy poziom produktywności.

Ale niestety nie wszyscy menedżerowie mogą to osiągnąć. Obowiązki kierownicze są często określone w opisie stanowiska, a podwładni podążają za nimi ze względu na tytuł zawodowy lub klasyfikację. Głównym celem menedżera jest osiąganie celów organizacyjnych; często nie biorą pod uwagę wielu innych rzeczy. Z tytułem wiąże się autorytet i przywilej awansowania, zatrudniania lub nagradzania pracowników w oparciu o ich wyniki i zachowanie.

Różnica między przywództwem a zarządzaniem

Rolą kierownictwa jest kontrolowanie grupy lub grupy osób w celu osiągnięcia określonego celu. Przywództwo to zdolność jednostki do wpływania, motywowania i umożliwiania innym przyczyniania się do sukcesu organizacji.

Kierownictwo jest odpowiedzialne za kontrolowanie organizacji, grupy lub zbioru podmiotów w celu osiągnięcia określonego celu. Zarządzanie polega na upewnieniu się, że codzienne operacje są wykonywane zgodnie z oczekiwaniami. Lider komunikuje się, aby wyznaczać kierunek, inspirować i motywować swój zespół.

Można być jednocześnie menedżerem i liderem. Pamiętaj jednak, że tylko dlatego, że ktoś jest świetnym liderem, nie oznacza automatycznie, że będzie świetnym menedżerem lub odwrotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *