Istnieje wiele zewnętrznych czynników środowiskowych, które mogą wpływać na Twój biznes. Często menedżerowie dokładnie oceniają każdy z tych czynników. Celem jest zawsze podejmowanie lepszych decyzji dotyczących postępu firmy. Niektóre czynniki są:

 • polityczne,

 • ekonomiczne,

 • społeczne,

 • technologiczne.

Firmy badają również czynniki środowiskowe, prawne, etyczne i demograficzne.

Co to jest analiza PEST?

PEST to skrót od Political, Economic, Social and Technology. Ta analiza służy do oceny tych czterech czynników zewnętrznych w odniesieniu do Twojej sytuacji biznesowej. Zasadniczo analiza PEST pomaga określić, jak te czynniki wpłyną na wydajność i działania Twojej firmy w perspektywie długoterminowej. Jest często używana we współpracy z innymi analitycznymi narzędziami biznesowymi, aby zapewnić jasne zrozumienie sytuacji i powiązanych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Dlaczego analiza PEST ma znaczenie dla Twojej firmy?

To proste: pomaga odnieść sukces. Aby firma odniosła sukces, potrzebuje kilku rzeczy:

 • Solidny produkt.

 • Rozpoznawalna marka.

 • Zadowoleni klienci.

 • Dokładny budżet.

 • Inwestor lub dwóch.

 • Plan marketingowy.

 • Wyjątkowa propozycja sprzedaży.

I mnóstwo badań. Podczas niekończących się badań rynku docelowego, kosztów pozyskania klientów i oceny ryzyka projektu zapomina się o zewnętrznych wpływach. Jeśli znasz wpływowych ludzi, mogą pomóc Twojej firmie. Ale jeśli ich nie znasz, mogą sparaliżować Twój biznes, zanim się zacznie.

Zrozumienie czynników PEST

Zanim przejdziesz do przodu i zaczniesz korzystać z tej analizy, powinieneś zrozumieć, co oznacza każdy z tych czynników w tej analizie.

Polityczne – tutaj regulacje rządowe i czynniki prawne są oceniane pod kątem ich możliwości wpływania na otoczenie biznesowe i rynki handlowe. Główne kwestie poruszone w tej sekcji to stabilność polityczna, wytyczne podatkowe, przepisy handlowe, przepisy bezpieczeństwa i prawa pracy.

Ekonomiczne – dzięki temu czynnikowi firmy badają kwestie gospodarcze, które z pewnością będą miały wpływ na firmę. Obejmuje to takie czynniki, jak inflacja, stopy procentowe, wzrost gospodarczy, stopa bezrobocia i polityka oraz cykl koniunkturalny w kraju.

Społeczne – dzięki czynnikowi społecznemu firma może analizować środowisko społeczno-ekonomiczne swojego rynku, wykorzystując elementy takie jak dane demograficzne klientów, ograniczenia kulturowe, styl życia i edukacja. Dzięki nim firma może zrozumieć, w jaki sposób kształtują się potrzeby konsumentów i co sprowadza ich na rynek w celu zakupu.

Technologiczne – w tym miejscu ocenia się, w jaki sposób technologia może pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek. Czynniki te obejmują postęp technologiczny, cykl życia technologii, rolę Internetu oraz wydatki rządu na badania technologiczne.

Każda firma jest inna. Niektóre czynniki mogą nie wpływać na Twoją firmę lub branżę, tak jak w przypadku innych. Ale dobrze jest mieć całościowy obraz wielu czynników, które mogą na Ciebie wpływać. Razem z tymi, które nie będą na ciebie wpływać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *