Jeśli zastanawiasz się nad zatrudnieniem pracownika, musisz ustawić siebie jako pracodawcę. Istnieje kilka kroków w tym celu.

Zatrudniasz pracownika czy zatrudniasz kontrahenta?

Pracownik to ktoś, kto ma umowę o świadczenie usług – umowę o pracę, pisemną lub ustną – a nie ktoś, kto ma umowę o świadczenie usług. Było wiele przypadków, czy ktoś był zatrudniony czy samozatrudniony, a różnica między nimi często zależy od okoliczności. Jednak dobrą praktyczną zasadą jest to, że jeśli firma, dla której dana osoba pracuje, znacząco kontroluje sposób, w jaki ta osoba pracuje, to sytuacja jest związana z zatrudnieniem.

Istotne tutaj mogą być elementy takie jak:

  • kierownik liniowy, który ustala, jaką pracę będzie wykonywać dana osoba,

  • umowa, która zabrania danej osobie pracy w jakiejkolwiek innej firmie,

  • umowa, która określa szczegółowe warunki, na jakich praca musi być wykonywana, np. gdzie praca jest wykonywana, w jakich godzinach należy przepracować i jakiego sprzętu należy użyć,

  • gdzie firma zapewnia miejsce pracy i sprzęt do wykonywania pracy,

  • dyrektorzy wykonawczy są zwykle zatrudnieni, dyrektorzy niewykonawczy są zwykle samozatrudnieni.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi mogą być pracownikami.

Dokumenty

Powinieneś skorzystać z pisemnej umowy o pracę, a nie ustnej. Umowa ustna jest prawnie wiążąca, ale ma tę istotną wadę, że łatwo ją kwestionować. Pracownikowi bardzo trudno jest argumentować, że czegoś nie wiedział, gdy jego podpis znajduje się na dole dokumentu.

Zgodnie z prawem, przed rozpoczęciem zatrudnienia każdy pracownik musi otrzymać oświadczenie o szczegółach zatrudnienia, które podsumowuje główne warunki umowy. Ze względu na ten wymóg zwykle najłatwiej jest zawrzeć umowę o pracę przed rozpoczęciem pracy przez pracownika, ponieważ umowa powinna zawierać wszystkie informacje, które zawiera oświadczenie. Wymóg jest kolejnym powodem, dla którego nie powinno się zawierać umów ustnych.

Upewnij się, że umowa o pracę została podpisana przez obie strony, zanim ta osoba zacznie dla Ciebie pracować. Zawsze istnieje tendencja do dążenia do natychmiastowej daty rozpoczęcia umowy. Jednak w ciągu pierwszych kilku tygodni trudno jest mieć zdecydowany pogląd na coś, co z pewnością narzuciłbyś osiem tygodni wcześniej. Jest to szczególnie ważne w przypadku mniej powszechnych postanowień w umowie, takich jak wymóg pracy w wielu lokalizacjach (na przykład na miejscu w siedzibie różnych klientów).

Umowa o pracę z dyrektorem jest często nazywana umową o świadczenie usług. Ta nazwa była używana, zanim dyrektorzy zostali sklasyfikowani jako pracownicy (otrzymujący te same prawa) i pozostała. Treść dokumentu może obejmować dodatkowe punkty istotne dla kogoś na wyższym stanowisku kierowniczym, ale poza tym są takie same dla każdego innego pracownika.

Oprócz umów Twoja firma powinna stosować politykę zatrudnienia, najprawdopodobniej zebraną w podręczniku zatrudnienia. Zasady te uzupełniają umowy, dostarczając pracownikom informacji o tym, jak Twoja firma działa w odniesieniu do jej pracowników, jakie procedury są przestrzegane (np. w sprawach dyscyplinarnych) i jak mają postępować od pracowników (np. jaki strój jest akceptowalny).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *